hívjon ma: +36-78/466-488

Lakásbiztosítások

Otthonunk kialakítása, életünk legnagyobb vállalkozásainak egyike. Magánszemélyként talán nincs is még egy tárgy, amelyhez annyira kötődnénk, amelyre annyit áldoznánk szabadidőnkből, anyagi erőnkből, mint lakásunk, házunk.

Lakókörnyezetünk megóvása tehát elemi érdekünk, és bár otthonunkhoz kapcsolódó élményeink megfizethetetlenek, a biztosítótársaságok kártérítése ideális esetben azt eredményezi, hogy az un. előszereteti értéken kívül, anyagi kár nem ér minket.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy lakásbiztosításunk terhére a biztosítótársaságok akkor is helyt állnak helyettünk, ha esetleg mi magunk okoznánk kárt lakótársainknak, vagy akár teljesen idegen személyeknek.

Testre szabott, saját értékítéletünkhöz illeszkedő lakásbiztosítási szerződést kötni azonban nem egyszerű.

Mire jó a lakásbiztosítás?

Mindenki lakik valahol, akár saját házában, lakásában, vagy bérelt ingatlanban, a lakóhelyén pedig ott van az összes ingósága, használati és személyes tárgyai. A károk melyek ezen vagyontárgyakat érhetik a bagatelltől a totálkárokig terjedhetnek. Míg a kisebb károk inkább csak bosszúságot okoznak, a nagyobb károk esetében egy élet munkája mehet veszendőbe., Legtöbben belátjuk ezt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a magyarországi lakások mintegy 70%-a rendelkezik biztosítással.

Ezen biztosítások általában a következő alapfedezeteket tartalmazzák:

 • Tűz, robbanás, villámcsapás;
 • vihar, felhőszakadás, árvíz;
 • hónyomás , jégverés;
 • földrengés, fölcsuszamlás, kő- és földomlás, üregbeomlás;
 • idegen jármű ütközése, légijármű ütközése, idegen tárgy rádőlése.
 • Betöréses lopás, rablás, vandalizmus;
 • csőtörés, vezetékes vízkár,
 • üvegtörés;
 • villámcsapás közvetlen és másodlagos hatása (indukció)
 • felelősségbiztosítás
 • balesetbiztosítás

További szolgáltatások lehetnek:

 • Oltás, mentés, rom- és törmelékeltakarítás, kárenyhítés költségei;
 • Ideiglenes lakás költségei, elmaradt bérleti díj;
 • Szigetelési hibák, személyi okmányok pótlása és bankkártyák letiltása, zárcsere költségei, készpénz,
 • vállalkozás vagyontárgyai
 • számítógépes adatmentés
 • sportfelszerelés
 • szabadban tároltkerti tárgyak, ingóságok
 • utasbiztosítás
 • garázsban tárolt gépjármű
 • személyibiztosítás, élet, baleset ,műtét szolgálatások
 • kisállat biztosítás,műtétre
 • elfolytvíz ,kerti növényzet
 • gépjármű assistance szolgáltatás
 • műszaki cikkekre kiterjesztett garancia

Természetesen kinek-kinek magának kell eldöntenie, mely fedezetek a legfontosabbak számára, de általánosságban elmondható, hogy a nagy összegű károkat (több milliós, esetleg totálkárokat) okozni képes események a legfontosabbak, míg a kiegészítő fedezetek már inkább kényelmi szempontokat, a fedezeteink teljes körűvé tételét szolgálják. Az optimális biztosítási fedezetek megtalálásához lakásbiztosítási díjszámító modulunk hatékony segítséget ad.

Egy jó lakásbiztosítással elkerülhetjük, hogy a bekövetkező károk alapjaiban rengessék meg anyagi helyzetünket. A kockázatok biztosítóra történő áthárításával biztonságot teremthetünk magunk és családunk számára, valamint finanszírozott lakás esetén megfelelhetünk a hitelnyújtó által előírtaknak.

Lakásbiztosítás hitelfelvételhez

Hitelfelvételhez legtöbbször szükséges a lakásbiztosítási szerződés megkötése.

Az ilyen lakásbiztosítások megkötése pusztán annyiban tér el a normál lakásbiztosításokétól, hogy meg kell jelölnünk a hitelnyújtó intézetet, mint kedvezményezetett. A biztosítási szerződésben ilyenkor a hitelnyújtó kedvezményezettként szerepel, ami azt jelenti, hogy egy kár esetén a kártérítés őt illeti meg. A gyakorlatban azonban ezzel a jogukkal csak akkor élnek a bankok, ha nem fizetjük pontosan a részleteket, vagy totálkárt szenvedünk..

Gyakran előfordul, hogy a hitelnyújtó Bank a vele szerződésben, vagy azonos tulajdonban levő saját Biztosítóhoz ragaszkodik. Fontos azonban tudni, hogy ehhez nincs joga! A biztosítónkat szabadon megválaszthatjuk, még hitel esetén is. Ha nekünk egy másik biztosító szerződése jobban megfelel és/vagy olcsóbban tartalmazza ugyanazt a szolgáltatást, akkor a hitelszerződésben foglalt kötelezettségünknek ennek megkötésével is eleget tehetünk. Fontos tudni, hogy a hitel tartama alatt is van lehetőség biztosítóváltásra, természetesen a hitelszerződésben vállalt és aláírt kötelezettség mellett, szabályos évfordulós váltás betartva .

A hitelhez kapcsolódó lakásbiztosításoknál is feltétlenül tájékozódjunk tehát az egyes biztosítók ajánlatairól, gondoljuk át a szerződésbe bekerülő biztosítási összegeket és válasszuk ki a számunkra leginkább megfelelő biztosítást. Hitelhez kapcsolódó lakásbiztosítás esetén se feledkezzünk meg az ingóságok biztosításáról és a nekünk szükséges kiegészítőkről még akkor sem, ha egyébként ez a hitelügyintézéshez ez nem szükséges feltétel.

Lakásbiztosítás társasházban

A társasházi lakások biztosítására többféle lehetőség is van.

Az első, és legegyszerűbb lehetőség az önálló lakásbiztosítás, ekkor minden szempontból a nekünk legmegfelelőbb konstrukciót választhatjuk. Ekkor sem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a társasház közös részei (pl. a lépcsőház, a padlástér) tulajdoni hányadunk arányában a mi felelősségi körünkbe tartozik, ezért ezt nekünk kell biztosítanunk. Ebben az esetben a gondot a közös részekben keletkezett károk rendezése jelentheti, hiszen elméletileg minden lakás lehet más biztosítónál
biztosítva, így a kárrendezéshez sok biztosítóval kell tárgyalni, sokféle, különböző feltétel alapján.

További lehetőség az ún. társasház-biztosítás megkötése. Ennek is két fő vállfaja van, az egyik esetben a teljes épületet (beleértve a mi lakásunkat is) egy szerződésben biztosítják, a másik esetben pedig csak a közös tulajdonban levő részeket veszik be a szerződésbe - mindkét esetben a biztosítási díj beépül a közös költségbe. Itt a gondot általában az jelenti, hogy a társasházi közösség a szerződésről a lakógyűlésen, többségi szavazással kell döntsön, ami a tapasztalatok szerint nem szokott egyszerűen és mindenki megelégedésére lezajlani. A teljes épület biztosításánál pedig az épületben levő lakások biztosítási szempontból szükségszerűen "uniformizáltak", tehát az alacsony, vagy átlagos színvonalú lakások ugyanolyan értéken biztosítottak, mint az igényes, drága színvonalon kivitelezettek.

A társasházi lakások biztosítása általában a biztosítóval történő egyedi megállapodás alapján, a lakók egyetértésével, a biztosító alkalmazottjának személyes közreműködésével történik, kivéve az alábbi eseteket:

Önnek akkor érdemes lakásbiztosítást kötnie, ha ugyan társasházi lakásban lakik, de a lakóközösségük nem kötött társasház biztosítást - ebben az esetben ne feledkezzen el a közös tulajdonú részek beszámításáról sem. Ha Ön társasházi lakásban lakik, és a lakóközösség olyan szerződés megkötéséről határozott, ami a közös tulajdonú részekre vonatkozik, akkor Önnek
ténylegesen csak a saját lakására (és persze az ingóságaira) kell biztosítást kötnie.

Lakásbiztosító váltás

Amennyiben kedvezőbb lakásbiztosítási szerződésre szeretnénk váltani, előbb fel kell mondanunk meglévő szerződésünket. Ezt a biztosítási évfordulóra, az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal tehetjük meg. A lakásbiztosítások határozott tartamra : 1 éves vagy 3 éves tartamra köthetők meg. 3 évnél már –tartamkedvezményt- adnak a biztosítók,ez 5- 15% kedvezményt jelent az éves díjból 3 éven át,de figyelni kell arra ,hogy ez idő alatt nem mondhatjuk fel a szerződést, mert hűségidő kötelez(kivéve :érdekmúlás eladás miatt,halálozás,válás).Ha mégis megteszük, abbahagyjuk azaz dijnemfizetés miatt megszűnik a szerződés, akkor a biztosító cég jogosan kéri befizetni részére a (türelmi idő) 2-3 hónap
kockázatviselési díját + a tartamkedvezményre kapott összegeket.Ezért ezt nagyon javasolt szakemberrel átbeszélni ezt, ott ahol a szerződés még fennáll, mert utólag egy váltás többe is kerülhet számunkra.

A felmondáson célszerű feltüntetni az alábbiakat:

 • név, lakcím, és ha nem azonos, a biztosított épület címe
 • a szerződés kezdetének időpontja
 • szerződésszám és/vagy kötvényszám

A felmondást ajánlott levélben kell elküldeni a biztosító szerződést kezelő egységének címére (ezt a biztosítási kötvényen találjuk). Ügyeljünk arra, hogy levelünk a postázás idejét is figyelembe véve biztosan legalább az évforduló előtt 30 nappal beérkezzen, ellenező esetben felmondásunk érvénytelen lesz.

Az így felmondott szerződés helyett a következő napi kezdettel már szabadon megköthetjük a számunkra kedvezőbb szerződést a másik biztosítónál (időbeli átfedés nem megengedett).

Arra is van lehetőség, hogy ugyanannál a biztosítónál váltsunk át egy másik konstrukcióra, ez értelemszerűen nem felmondással és újrakötéssel járó biztosítóváltás, hanem szerződésmódosítás. A biztosítóval történő megegyezés alapján ennek nem szükséges az évfordulókor megtörténnie, bármikor kezdeményezhetjük, ha szükségét látjuk.

Biztosított vagyontárgyak:

Lakásbiztosítás esetén biztosíthatjuk magát az épületet - az ingatlant, illetve annak "tartalmát" - az
ingóságokat.

Az ingatlanbiztosítás keretében biztosítható: lakás, ház, nyaraló, nem lakott melléképület, egyéb
építmények (pl. medence) stb.

Ingóságbiztosításon belül:

Kiemelt értéktárgyak (általában nemesfémek, szőrmék, kézi csomózású szőnyegek, gyűjtemények, képzőművészeti alkotások, antik tárgyak) illetve Általános háztartási ingóságok : butor, szőnyek, étkészlet, könyvek, minden ingóság ami mozgathatók.
Létezik ugyanakkor olyan biztosítótársaságok, mely a nagy értékű háztartási ingóságokat (pl. házimozi rendszer) külön csoportban kezeli.

BRÓ. KER. KFT.

6300 Kalocsa
Szent István Király u. 70.
Tel.: +36-78/466-488 E-mail: brokerkft@brokerkft.hu Cégjegyzékszám: 03-09-112272
Adószám: 13440169103

Kövessen Minket:

Copyright © Bró. Ker. Kft. 2020. | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi tájékoztató | DREAM4SYS ERP