hívjon ma: +36-78/466-488

Nyugdíjbiztosítás

2014.01.01 -től az állam 20% adókedvezmény jóváírásával támogatja a nyugdíjcélú életbiztosításokat, ez max. 130.000 Ft lehet évente, de ha Önkéntes pénztárba és NYESZ számlákra is fizetünk megtakarítást, akkor együttesen 280.000 Ft lehet évente az adókedvezmény. Magyarországon az állami nyugdíjat felosztó-kirovó nyugdíjrendszer határozza meg.

Az ehhez szükséges forrásokat két helyről biztosítja a Társadalombiztosítási rendszer:
A munkáltató által, a munkavállaló bruttó bére után 24% fizetett szociális hozzájárulási adó, illetve
A munkavállaló bruttó jövedelméből fizetett 10%-os egyéni nyugdíjjárulék.
2013-tól a járulékfizetésnek nincs felső határa, azaz minden bruttó jövedelemből levonásra kerül, így minden jövedelem figyelembevételre kerül a majdani nyugdíj összegének megállapítása során.
A nyugdíjak kifizetését döntően az aktív dolgozók adó jellegű járulékbefizetéseiből fedezik. Ebből az következik, hogy minél több járulékfizetőre minél kevesebb nyugdíjas jut, annál több nyugdíjat lehet kifizetni. Magyarország demográfiai összetétele, a társadalom kor szerinti felépítése azonban pont ezzel ellentétesen változik: egyre kevesebb aktív járulékfizetőnek kell kitermelni egyre több nyugdíjas jól megérdemelt havi járandóságát. Ezt a folyamatot egyre gyakrabban a társadalom
elöregedéseként, a létrejövő problémát pedig" nyugdíjbombaként" emlegetik 2020-ra és 2050-ben. A változást legegyszerűbben a korfa szemlélteti.

Miért kell ezzel a korfával foglalkoznunk?
Az ábrák azt mutatják, hogy a nyugdíjas korú népesség aránya folyamatosan növekszik, és így egyre kevesebb dolgozónak kell egyre több nyugdíjast „eltartani. Ennek a következménye 20-30 év múlva lesz, mégpedig 1 aktív kereső ember tart majd el 1,5 fő nyugdíjast. Ez egyértelműen a rendszer felborulását jelenti, ezért az állam részéről komoly kíhivást jelent majd ezt megoldani. 2014-ben a felosztó-kirovó nyugdíjrendszert mükődését az egyre növekvő nyugdíjasok száma neheziti, de nyugdíjat csak a nyugdíjcélra befizetett járulékokból fizethet az állam, a költségvetés ezt nem egésziti ki, ezért nagyon fontos az öngondoskodás szerepe, amit célszerű elkezdeni már legalább 35 éves kortól.

A demográfiai változásnak számos oka van:

 • hazánkban sajnos egyre kevesebb gyermek születik,
 • ugyanakkor folyamatosan nő a nyugíjasok száma, öregedő társadalom vagyunk,
 • A közeljövőben két hullámban fog nyugdíjba menni, a társadalom két legnépesebb korosztálya, a Ratkó-gyerekek 2014-2020-ig, és az ő gyermekeik egy generációval később 2045-2050-ben, emellett Magyarországon nagyon sok a korkedvezményes és rokkantnyugdíjasok száma ( kb.600 ezer fő ) 
 • kitolódott a gyermekvállalási hajlandóság a fiataloknál 5-10 évvel, sokan tanulnak felsőoktatásban
 • sok dolgozó van minimálbérre bejelentve, ezért kevés járulék folyik be a kasszába.
 • ezek pedig a járulékfizetők számát erősen csökkentik.

Mi ennek a tendenciának a következménye?

 • a nyugdíjkorhatár emelése,
 • kifizethető nyugdíjak reálértéke folyamatosan csökken,
 • bízonytalan, változó nyugdíjrendszer
 • egyre kevesebb járulékfizető,
 • aki nem szeretne jelentős jövedelem csökkenést tapasztalni, annak célszerű saját nyugdíj-
 • előtakarékosságba kezdenie min.10-15 évvel nyugdíjaskorának betöltése előtt.

Mit kell tudni a nyugdíjbiztosítással igénybe vehető adó-jóváírási lehetőségről?

 • 2014. január 1-től
 • max .130.000Ft igényelhető évente.

Nyugdíjbiztosításnál fontos, hogy:

 • 2014.01.01 után írják alá a szerződést,
 • szerződés min.10 éves tartamra szólhat
 • csak rendszeres díjjal fizethető
 • kamatadómentes a kifizetés,
 • az adókedezményt, a SZJA bevallás alapján írják jóvá.

A nyugdíjbiztosítás akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított betölti a mindenkori hatályos öregségi nyugdíjkorhatárt, ha megszerzi a nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságát( szolgálati évek), ha egészségi állapota legalább 40%os mértékben károsodik, vagy elhalálozik.

Az egyösszegű szolgáltatás feltétele, hogy a nyugdíjbiztosítási szerződésen legalább 10 év befizetése legyen, kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják.
Tehát minden évben a nyugdíjbiztosítási díj 20%-nak megfelelő, de legfeljebb 130.000 Ft SZJA adójóváírást kaphatunk. Ez az adójóváírás csak az adott évben befizetett biztosítási díjakra számítandó és csak, akkor tudja igénybe venni, amennyiben rendelkezik adóköteles jövedelemmel.
Fontos, hogy más adójóváírásra jogosító megtakarítási formákkal (Önkéntes nyugdíjpénztár és NYESZ-R) együttesen maximum 280.000 forint adójóváírást igényelhet vissza.
Ha Önnek több nyugdíjbiztosítási szerződése is van, akár több különböző Biztosítónál, azokra együttesen is legfeljebb csak 130.000 forintnyi adójóváírást igényelhet. Ebben az esetben az adójóváírás teljes összegét az Ön által az adóbevallásban megjelölt biztosítási szerződésen írják jóvá.
Ha Ön megszünteti a szerződést annak lejárata előtt vagy a biztosítási esemény bekövetkezése előtt, akkor a hatályos adójogszabályok alapján a már igénybe vett adójóváírások teljes összegét vissza kell fizetnie, 20%-kal megnövelve. Ebben az esetben a szerződés megkötésétől a megszüntetés dátumáig eltelt időtől függően Önnek kamatadó illetve EHO fizetési kötelezettsége is lehet.
Az adójóváírást csak a nyugdíjbiztosítás díjára veheti igénybe, az esetleges kiegészítő biztosítások díjára nem vonatkozik.

BRÓ. KER. KFT.

6300 Kalocsa
Szent István Király u. 70.
Tel.: +36-78/466-488 E-mail: brokerkft@brokerkft.hu Cégjegyzékszám: 03-09-112272
Adószám: 13440169103

Kövessen Minket:

Copyright © Bró. Ker. Kft. 2020. | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi tájékoztató | DREAM4SYS ERP