hívjon ma: +36-78/466-488

 

Vállalkozói biztosítások

Vállalkozói vagyon-és felelősségbiztosítások


 

2017. január 1-től kötelező megkötni:

Az egyszerű bejelentéshez kötött, építési tevékenység tervezői-és kivitelező   felelősségbiztosítást.                                  

 

A rendelet alapján az egyszerű bejelentéshez kötött (EB) építési tevékenység esetén az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló:
• építész vagy más szakági tervező az általa vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenységgel okozott kár megtérítésére,
• valamint a fővállalkozó kivitelező az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni.
A felelősségbiztosítást a 2017. január 1. napját követően kötött tervezési/ kivitelezési szerződésekre kell kötni, ha

 • tervező esetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1. napját követően kerül sor,
 • fővállalkozó kivitelező esetében az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 1. napját követően kerül sor.

Felelősségbiztosítást tehát csak egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre ( EB tevékenység) kötelező kötni!


Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység:

 
 • Legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új   lakóépület építése,
 • műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése,
 •  a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és  Projektszerződés esetén a biztosítási szerződés tartamát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kell ügyfelünknek megadnia.
 • Tervezői felelősségbiztosítás

A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.

Kivitelezői felelősségbiztosítás:

A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás átvételének lezárásáig.
      

 

 

Mikor kössünk még vállalkozásunkra biztosítást ?

Bármennyire körültekintően vezeti is vállalkozását, nem feledkezhet meg róla, hogy azt veszélyek fenyegetik, amelyeket gyakran a legnagyobb óvatossággal sem tud kivédeni. Az ilyen helyzetekre pedig jobb előre felkészülni, mint a baj bekövetkezte után sopánkodni vagy kétségbe esni.

A legtöbb hazai biztosítótársaság rendelkezik olyan komplett vagyonbiztosítási csomaggal, amely kimondottan a kis- és közepes vállalkozások vagyonbiztosítási igényeit elégítik ki. Ezek a biztosítások jellemzően modul rendszerűek, azaz a szolgáltatások rugalmasan igazíthatók az igényeknek megfelelően. Ezt a biztosítási módozatot ajánljuk azon termelő, kereskedelmi ill. szolgáltató vállalkozásoknak, melyek vagyonértéke a néhány millió forinttól a néhány 100 millió forintig terjed.

Alap káresemények:

 • Tűz
 • Robbanás és összeroppanás
 • Villámcsapás és másodlagos hatásai
 • Vihar, árvíz és felhőszakadás
 • Vezetékek törése, csőtörés
 • Földmozgás, földrengés
 • Ismeretlen üreg beomlása
 • Jégverés és hónyomás
 • Idegen  légi  és földi járművek által okozott károk
 • Elektromos áram által okozott károk

Kiegészítő  fedezetek az alaphoz:

 •  Adatmentés
 • Beázás és vízkár extra fedezet
 • Elfolyt víz miatti többletköltségek
 • Vandalizmus
 • Szabadban tárolt vagyontárgyak

Egyéb kiegészítők:

 • Betöréses lopás,rablás
 • pénztári küldött rablás
 • Üvegtörés
 • Tűzüzemszünet fedezete
 • elektromos készülékek és számítástechnikai eszközök
 • Géptörés fedezet
 • Szállítmány és munkaeszköz szállítás

Felelősségbiztosítások:

A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős terhet vehet le az Ön válláról, mivel megkötésével a biztosító társaság - a szerződés keretein belül - átvállalja mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károk miatt - szerződéses kapcsolaton kívül - fellépő kártérítési igény megfizetését, amit egyébként a saját költségére kellene megtéríteni.

               

 •  Általános felelősségbiztosítás
 • Tevékenységi felelősségbiztosítás
 • Munkáltatói, üzemi baleseti felelősségbiztosítás
 • Szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • Termékfelelősség-biztosítás
 • Bérleti  felelősség
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A szerződések határozott időre 1-3 éves tartamra köthetők, 3 éves tartamnál hűségkedvezményt  ad a biztosító.

A szerződés alap- és kiegészítő elemei önrész levonást is tartalmazhatnak, ez mindegyiknél eltérő lehet.

A vállalkozói biztosításokról számviteli bizonylat (számla) igényelhető, ekkor a vállalkozás költségként elszámolhatja az éves adózásában.

 

BRÓ. KER. KFT.

6300 Kalocsa
Szent István Király u. 70.
Tel.: +36-78/466-488 E-mail: brokerkft@brokerkft.hu Cégjegyzékszám: 03-09-112272
Adószám: 13440169103

Kövessen Minket:

Copyright © Bró. Ker. Kft. 2020. | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi tájékoztató | DREAM4SYS ERP